פירוש המילה middle בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mid/midst

middle

middleman
אמצע, חצי, תווךמתווך
 
 
mid

middle

middling
אמצעי, תיכוני, באמצע

בינוני, אמצעי
mid/midst

middling
אמצע; בין-, בתוך-, בקרב-

למדי

צירופי לשון וביטויים קרובים:
middle age
middle aged
middle ages
middle class
middle east
middle finger
middle ground
middle of the night
middle of the road
middle school
middle way


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים middle בעברית | 
איך כותבים middle בעברית | 
מה זה middle בעברית | 
איך מתרגמים middle לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: