פירוש המילה mewl forabout בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
mewl (for/about)לייבב, לייללmewlingמייבב
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mewl forabout בעברית | 
איך כותבים mewl forabout בעברית | 
מה זה mewl forabout בעברית | 
איך מתרגמים mewl forabout לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: