פירוש המילה meting out justice בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
meting out justiceעשיית צדק
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים meting out justice בעברית | 
איך כותבים meting out justice בעברית | 
מה זה meting out justice בעברית | 
איך מתרגמים meting out justice לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: