פירוש המילה metermetre בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
meter/metre


metric

metrics
מטר; מונה, מד; מִקצב, משקל (שירה)

מדד

תורת המשקל/המקצב (שירה)
meter

(בלבד -ed; -ing)
למדוד במטריםmetricמטרי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים metermetre בעברית | 
איך כותבים metermetre בעברית | 
מה זה metermetre בעברית | 
איך מתרגמים metermetre לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: