פירוש המילה metamorphosis בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
metamorphosisשינוי צורה, השתנות, גלגול, מטמורפוזה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים metamorphosis בעברית | 
איך כותבים metamorphosis בעברית | 
מה זה metamorphosis בעברית | 
איך מתרגמים metamorphosis לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: