פירוש המילה metabolize the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
metabolic rate

metabolism
קצב חילוף החומרים

חילוף חומרים, מטבוליזם
metabolize (the)לגרום לחילוף חומריםmetabolic

metabolized
של חילוף חומרים

עבר חילוף חומרים
metabolicallyמבחינת חילוף חומרים

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים metabolize the בעברית | 
איך כותבים metabolize the בעברית | 
מה זה metabolize the בעברית | 
איך מתרגמים metabolize the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: