פירוש המילה metabolic בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
metabolic rate

metabolism
קצב חילוף החומרים

חילוף חומרים, מטבוליזם
metabolize (the)לגרום לחילוף חומריםmetabolic

metabolized
של חילוף חומרים

עבר חילוף חומרים
metabolicallyמבחינת חילוף חומרים

צירופי לשון וביטויים קרובים:
metabolic rate


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים metabolic בעברית | 
איך כותבים metabolic בעברית | 
מה זה metabolic בעברית | 
איך מתרגמים metabolic לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: