פירוש המילה merge בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mergerמיזוגmerge (the/with)למזג, להתמזג
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
merge field
merge thewith


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים merge בעברית | 
איך כותבים merge בעברית | 
מה זה merge בעברית | 
איך מתרגמים merge לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: