פירוש המילה mention theto בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mentionאזכורmention (the/to)לאזכר; לציין, להזכירmentionedמוזכר
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mention theto בעברית | 
איך כותבים mention theto בעברית | 
מה זה mention theto בעברית | 
איך מתרגמים mention theto לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: