פירוש המילה mentalist בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mentalist

mentality
אומן חושים, מנטליסט

דרך חשיבה, מנטליות
 
 
mentalנפשי, שכלי, רוחני, מנטלי; חולה נפש/רוח, פסיכיmentallyמבחינה שכלית/רוחנית/נפשית/מנטלית

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mentalist בעברית | 
איך כותבים mentalist בעברית | 
מה זה mentalist בעברית | 
איך מתרגמים mentalist לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: