פירוש המילה mental aberrationdeficiency בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mental aberration/deficiencyליקוי נפשי
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mental aberrationdeficiency בעברית | 
איך כותבים mental aberrationdeficiency בעברית | 
מה זה mental aberrationdeficiency בעברית | 
איך מתרגמים mental aberrationdeficiency לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: