פירוש המילה mendacious בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mendacityכזבנות, שקרנות
 
 
mendaciousכוזב, שקרי, שקרני, של הונאהmendaciouslyבאופן כוזב, באופן שקרי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mendacious בעברית | 
איך כותבים mendacious בעברית | 
מה זה mendacious בעברית | 
איך מתרגמים mendacious לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: