פירוש המילה memoirs בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
memorabilia

memoir

memoirs

memorandum/ memo

memorial

memorizing

memory
דברים בלתי נשכחים

ספר זיכרונות; זיכרון דברים

זיכרונות (שכותב מנהיג וכד')

מזכר, תזכיר, זיכרון דברים

אזכרה; אנדרטה; יד; מצבת זיכרון

שינון

זיכרון, זכֵר
memorize (the)לשנןmemorable

memorial

ראוי להיזכר, בלתי נשכח

של זיכרון

 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים memoirs בעברית | 
איך כותבים memoirs בעברית | 
מה זה memoirs בעברית | 
איך מתרגמים memoirs לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: