פירוש המילה melt בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
meltingהמסה; הפשרה; התכהmeltלהימחק (רווחים וכד'); להמיס, למוסס, להינמס; להפשיר; להתיךmelted

molten
מומס; מותך

מותך, יצוק
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
melt away
melt down
melt down the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים melt בעברית | 
איך כותבים melt בעברית | 
מה זה melt בעברית | 
איך מתרגמים melt לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: