פירוש המילה medical orderlyaidman בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
medic

medical orderly/aidman

medical aids

medication

medicine/med.

חובש קרבי

חובש

אביזרים רפואיים

תרופה; טיפול תרופתי

רפואה (תחום); תרופה
medicate (with)לטפל באמצעות תרופותmedical

med.

medicative
רפואיתרופתי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים medical orderlyaidman בעברית | 
איך כותבים medical orderlyaidman בעברית | 
מה זה medical orderlyaidman בעברית | 
איך מתרגמים medical orderlyaidman לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: