פירוש המילה medical miracle בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
medical miracleנס רפואי
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים medical miracle בעברית | 
איך כותבים medical miracle בעברית | 
מה זה medical miracle בעברית | 
איך מתרגמים medical miracle לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: