פירוש המילה medical fitness code בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
medical fitness codeסעיף ליקוי (פרופיל צבאי)
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים medical fitness code בעברית | 
איך כותבים medical fitness code בעברית | 
מה זה medical fitness code בעברית | 
איך מתרגמים medical fitness code לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: