פירוש המילה medical category בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
medical rating/categoryפרופיל רפואי
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים medical category בעברית | 
איך כותבים medical category בעברית | 
מה זה medical category בעברית | 
איך מתרגמים medical category לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: