פירוש המילה mediator בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mediation

mediator
גישור, תיווך, פישור

מתווך, מגשר
mediate (the)לגשר, לתווךmediate

mediatory
כתוצאה מתיווך

של תיווך
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mediator בעברית | 
איך כותבים mediator בעברית | 
מה זה mediator בעברית | 
איך מתרגמים mediator לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: