פירוש המילה meddle inwith בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
meddler

meddling

חטטן, אחד ש"תוחב את האף"

בחישה (בנושא וכד')
meddle (in/with)לבחוש, להתערב (בעניין וכד'), "לתחוב את האף"
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים meddle inwith בעברית | 
איך כותבים meddle inwith בעברית | 
מה זה meddle inwith בעברית | 
איך מתרגמים meddle inwith לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: