פירוש המילה meaningfully בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mean

meaning

meaningfulness

means

meanness
ממוצע; אמצע, מרכז

משמעות, מובן, פשר; כוונה

משמעותיות

אמצעים (לביצוע וכד')

שִפלות; קמצנות
mean (the/that)להתכוון ל-; להיות בעל משמעות mean


meaning

meaningful
שפל, נבזה, נבזי; מרושע; קמצן; ממוצע

משמעותי, של ממש, יש בו ממש

בעל/רב משמעות
meaningfullyמאוד, במידה ניכרת, באופן משמעותי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים meaningfully בעברית | 
איך כותבים meaningfully בעברית | 
מה זה meaningfully בעברית | 
איך מתרגמים meaningfully לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: