פירוש המילה maximally בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
maximization

maximizer

maximum

maximalization
הכברה, מקסימיזציה

ממקסם

מֵרב, מקסימום

השאה
max (the)

maximize (the)

maximalize (the)
למקסם, להגיע למקסימוםmaximal

maximum
מְרבִּי, מקסימליmaximallyבמידה מֵרבית

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים maximally בעברית | 
איך כותבים maximally בעברית | 
מה זה maximally בעברית | 
איך מתרגמים maximally לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: