פירוש המילה matriculation בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
matriculation

matriculation examination
תעודת בגרות

בחינת בגרות
matriculate (the)להירשם/לרשום ללימודים גבוהים
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
matriculation examination


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים matriculation בעברית | 
איך כותבים matriculation בעברית | 
מה זה matriculation בעברית | 
איך מתרגמים matriculation לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: