פירוש המילה matriculate בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
matriculation

matriculation examination
תעודת בגרות

בחינת בגרות
matriculate (the)להירשם/לרשום ללימודים גבוהים
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
matriculate the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים matriculate בעברית | 
איך כותבים matriculate בעברית | 
מה זה matriculate בעברית | 
איך מתרגמים matriculate לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: