פירוש המילה mathematician בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mathematician

mathematics

math

maths
מתמטיקאי

מתמטיקה
 
 
mathematicalמתמטיmathematicallyבאופן מתמטי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mathematician בעברית | 
איך כותבים mathematician בעברית | 
מה זה mathematician בעברית | 
איך מתרגמים mathematician לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: