פירוש המילה mark out בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
mark out (the)לתחום, לסמן (גבול וכד')marked outמסומן
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
mark out the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mark out בעברית | 
איך כותבים mark out בעברית | 
מה זה mark out בעברית | 
איך מתרגמים mark out לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: