פירוש המילה mark of disgrace בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mark of disgrace (on)אות קלון
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
mark of disgrace on


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mark of disgrace בעברית | 
איך כותבים mark of disgrace בעברית | 
מה זה mark of disgrace בעברית | 
איך מתרגמים mark of disgrace לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: