פירוש המילה marinate inwiththe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
marinationהשריהmarinate (in/with/the)לתבל
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים marinate inwiththe בעברית | 
איך כותבים marinate inwiththe בעברית | 
מה זה marinate inwiththe בעברית | 
איך מתרגמים marinate inwiththe לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: