פירוש המילה march in step with בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
march in stepצעידה בסךmarch in step (with)לצעוד בסך
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים march in step with בעברית | 
איך כותבים march in step with בעברית | 
מה זה march in step with בעברית | 
איך מתרגמים march in step with לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: