פירוש המילה map בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
map

mapping
מפה

מיפוי
map (the)למַפותmappable

mapped
בר מיפוי

ממופה
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
map interpretation
map out
map out the
map the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים map בעברית | 
איך כותבים map בעברית | 
מה זה map בעברית | 
איך מתרגמים map לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: