פירוש המילה many בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
manyהרבה, רבים
 
 
manyרב, מרובהmanyהרבה

צירופי לשון וביטויים קרובים:
many great men


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים many בעברית | 
איך כותבים many בעברית | 
מה זה many בעברית | 
איך מתרגמים many לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: