פירוש המילה manufacturer בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
manufacturability

manufacture

manufacturer

manufacturing/mfg.
כושר ייצור

ייצור

יצרן, תעשיין

ייצור
manufacture (the)לייצרmanufacturable

manufactured
בר ייצור

מיוצר
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים manufacturer בעברית | 
איך כותבים manufacturer בעברית | 
מה זה manufacturer בעברית | 
איך מתרגמים manufacturer לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: