פירוש המילה manifest inthe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
manifestation (of)


manifest/manifesto
גילוי, הפגנה/מופע (של ידידות וכד'), ביטוי ל-

מנשר, גילוי דעת, מניפסט
manifest (in/the)להפגין (משהו), לגלות, להתגלות, להראותmanifestגלוי, ברורmanifestlyבבירור, בגלוי, בריש גְלֵי, באופן ברור/גלוי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים manifest inthe בעברית | 
איך כותבים manifest inthe בעברית | 
מה זה manifest inthe בעברית | 
איך מתרגמים manifest inthe לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: