פירוש המילה mandatorily בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
mandate

mandatee

mandatary
מנדט; ייפוי כוח

מקבל המנדט
mandate (the/to)לייפות כוח; להעניק מנדט; לחייבmandatoryהכרחי, מחייב, בגדר חובה, מנדטוריmandatorilyבהכרח, באופן הכרחי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mandatorily בעברית | 
איך כותבים mandatorily בעברית | 
מה זה mandatorily בעברית | 
איך מתרגמים mandatorily לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: