פירוש המילה man the barricades toof בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
man the barricades (to/of)לעלות על המתרסים (כדי-)
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים man the barricades toof בעברית | 
איך כותבים man the barricades toof בעברית | 
מה זה man the barricades toof בעברית | 
איך מתרגמים man the barricades toof לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: