פירוש המילה malignant בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
malignance

malignancy

malignity
רוע לב; ממאירותרשעות, רוע לב
malign (the)להשמיץ, להוציא דיבה, לטנףmalign

maligned

malignant
זדוני, מרושע

מושמץ, מטונף

ממאיר
malignantlyבזדון

צירופי לשון וביטויים קרובים:
malignant disease
malignant hatred
malignant hatred of
malignant tumor


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים malignant בעברית | 
איך כותבים malignant בעברית | 
מה זה malignant בעברית | 
איך מתרגמים malignant לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: