פירוש המילה making בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
make

maker

making
תוצרת, סוג, דגם

יוצר, יצרן; הבורא, אלוהים

עשייה, ביצוע
make (the)לעשות, לפעול, לגרום, ליצור, לייצרmade (of/from)עשוי מ-
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
making conversation
making do with less
making do with little
making do with littleless
making faces
making friends
making sure
making the desert bloom
making the picture clear
making up


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים making בעברית | 
איך כותבים making בעברית | 
מה זה making בעברית | 
איך מתרגמים making לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: