פירוש המילה makeput a dent ininto בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
make/put a dent (in/into)להחליש
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים makeput a dent ininto בעברית | 
איך כותבים makeput a dent ininto בעברית | 
מה זה makeput a dent ininto בעברית | 
איך מתרגמים makeput a dent ininto לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: