פירוש המילה makeleave mark בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
make/leave (someone's) mark (on/at)להטביע/להשאיר/להותיר חותם, להותיר את רישומו
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים makeleave mark בעברית | 
איך כותבים makeleave mark בעברית | 
מה זה makeleave mark בעברית | 
איך מתרגמים makeleave mark לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: