פירוש המילה make someones own law בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
make (someone's) own lawלעשות דין לעצמו
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים make someones own law בעברית | 
איך כותבים make someones own law בעברית | 
מה זה make someones own law בעברית | 
איך מתרגמים make someones own law לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: