פירוש המילה make someone swear בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
make (someone) swearלהשׁביע
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים make someone swear בעברית | 
איך כותבים make someone swear בעברית | 
מה זה make someone swear בעברית | 
איך מתרגמים make someone swear לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: