פירוש המילה make someone out to be an empty vessel בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
make (someone) out to be an empty vesselלהציג (מישהו) ככלי ריק
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים make someone out to be an empty vessel בעברית | 
איך כותבים make someone out to be an empty vessel בעברית | 
מה זה make someone out to be an empty vessel בעברית | 
איך מתרגמים make someone out to be an empty vessel לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: