פירוש המילה make ridiculous the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
ridicule

ridiculousness
גיחוך, הגחכה, לעג, חוכא ואטלולא

אווילות, נלעגות
ridicule (the)

make ridiculous (the)
לגחך, ללעוג, לשַטות

להגחיך
ridiculed

ridiculous
מגוחך, נלעג, מבוזהridiculouslyבאופן מגוחך

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים make ridiculous the בעברית | 
איך כותבים make ridiculous the בעברית | 
מה זה make ridiculous the בעברית | 
איך מתרגמים make ridiculous the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: