פירוש המילה make plain thethat בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
make plain (the/that)להבהיר (נושא וכד'), לחשוף (דעה וכד')
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים make plain thethat בעברית | 
איך כותבים make plain thethat בעברית | 
מה זה make plain thethat בעברית | 
איך מתרגמים make plain thethat לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: