פירוש המילה make plain בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
make plain (the/that)להבהיר (נושא וכד'), לחשוף (דעה וכד')
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
make plain thethat


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים make plain בעברית | 
איך כותבים make plain בעברית | 
מה זה make plain בעברית | 
איך מתרגמים make plain לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: