פירוש המילה make negative mention of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
make negative mention (of)לציין לרעה
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים make negative mention of בעברית | 
איך כותבים make negative mention of בעברית | 
מה זה make negative mention of בעברית | 
איך מתרגמים make negative mention of לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: