פירוש המילה make faces בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
making faces"עשיית פרצופים", "עיקום פרצוף"make faces (at)"לעשות פרצופים", "לעקם/לעשות פרצוף"
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
make faces at


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים make faces בעברית | 
איך כותבים make faces בעברית | 
מה זה make faces בעברית | 
איך מתרגמים make faces לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: