פירוש המילה make do with littleless בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
making do with little/lessהסתפקות במועטmake do with little/lessלהסתפק במועט
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים make do with littleless בעברית | 
איך כותבים make do with littleless בעברית | 
מה זה make do with littleless בעברית | 
איך מתרגמים make do with littleless לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: