פירוש המילה maintain thethat בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
maintenance


maintaining
תחזוקה, אחזקה; טענה; פרנסה, כלכלה, מזונות

תחזוקה, אחזקה

maintain (the/that)לקיים, לשמֵר, לתחזק, להנציח; לטעון, לגרוס (דעה וכד')maintainedמתוחזק
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים maintain thethat בעברית | 
איך כותבים maintain thethat בעברית | 
מה זה maintain thethat בעברית | 
איך מתרגמים maintain thethat לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: