פירוש המילה mainly בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
main

mains
צינור/כבל ראשי

רשת חשמל
 
 
mainעיקרי, ראשיmainlyבעיקר

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mainly בעברית | 
איך כותבים mainly בעברית | 
מה זה mainly בעברית | 
איך מתרגמים mainly לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: